HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER HOS STENSBÆK SELVEJENDE INSTITUTION

Disse forretningsbetingelser er gældende mellem parterne ved køb af tjenesteydelser (herunder kurser, foredrag, behandlinger, og lignende), gavekort, samt øvrige produkter solgt af Stensbæk Selvejende Institution samt stensbaek.com 

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Stensbæk Selvejende Institution
Stensbækvej 29
DK-6510 Gram
CVR nr.: 31977363
Telefon: 25 37 18 07
E-mail: info@stensbaek.com

2. BETALING
2.1 Når kunden handler på stensbaek.com behandles kortoplysningerne af Nets Danmark A/S, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort, VISA-Dankort, VISA og MasterCard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler. Det kort, som blev anvendt ved købet, krediteres, når tilmeldingen afsendes via e-mail.

2.2 Når kunden tilmelder sig et Sundhedsfremmende forløb, Behandlingsforløb, samt dertilhørende gavekort og andre tjenesteydelser, foregår betalingen via fakturering.

2.3 Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato og vil fremgå af fakturaen.

2.4 Overskrides betalingsfristen, tillægges et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms; samt morarente: Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. påmindelse.

2.5 Pladser til forløb, behandlinger og andre tjenesteydelser er først endeligt reserveret, når vi har modtaget den fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen på den pågældende dato blive frigivet. 

3. BESTILLING
3.1 Tilmelding til kurser, foredrag, behandlinger, gavekort og/eller andre tjenesteydelser samt øvrige onlineprodukter foregår på www.stensbaek.com 

3.2 Tilmelding til Sundhedsfremmende forløb, Behandlingsforløb, samt dertilhørende gavekort og andre tjenesteydelser, foregår mellem kunde og Stensbæk Selvejende Institution. 

4. PRISER 
4.1 Alle oplyste priser er inklusiv moms, gebyr og leveringsafgifter, med mindre andet er anført. 

4.2 Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og Stensbæk Selvejende Institution.

5. LEVERING AF TILMELDINGER
5.1 Efter korrekt tilmelding, modtager kunden en e-mail som bekræftelse på den endelige aftale (ordrebekræftelse). 

6. PERSONOPLYSNINGER
6.1 Stensbæk Selvejende Institution behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

6.2 Stensbæk Selvejende Institution indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre. Læs mere om vores Privatlivs- & Databeskyttelsespolitik her.

7. TAVSHEDSPLIGT
7.1 På alle vores workshops, seminarer, gruppeforløb og andre arrangementer, er du som deltager underlagt tavshedspligt.

7.2 Tavshedspligten gør sig gældende både fysisk og online og betyder, at du ikke må viderebringe personfølsomme oplysninger om de andre deltagere. Det betyder også, at du ikke må optage ydelserne eller dele af ydelserne via lydfiler eller video, hvad enten det er live, video eller online.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE 
8.1 Jeg er som kunde indforstået med følgende:

8.2 At konsultationen og eller behandlingerne er et supplement til – og på ingen måde erstatter – besøg hos andre læger, rådgivning fra andre læger, eller anden medicinsk og lægefaglig standardbehandling.

8.3 At konsultationen er et supplement til – og på ingen måde erstatter – Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

8.4 At jeg fortsætter al behandling og medicin, som gives af andre læger.

8.5 At al behandling og medicin, som gives af andre læger, kun kan ændres efter aftale med disse andre læger.

8.6 At der ikke gives garanti for helbredelse af nogen sygdomme.

8.7 At vi ikke påtager os ansvar for skjulte eller aktuelle sygdomme.

8.8 At konsultationerne giver generelle retningslinjer for at uddanne mig i sundere livsstil.

8.9 At jeg selv tager det fulde ansvar for mit eget helbred.

8.10 At jeg er informeret om den foreslåede behandlingsform og eventuelle reaktioner.

8.11 Gå til lægen hvis du føler dig syg, eller hvis du har symptomer. Ydelserne indeholder generelle retningslinjer for, hvordan man får en sundere livsstil. Der er ingen af ydelserne, der har til hensigt at diagnosticere eller behandle sygdom eller erstatte medicinsk og lægefaglig standardbehandling. Al viden i ydelserne præsenteres under forudsætning af, at deltageren selv tager det fulde ansvar for sit helbred. Selv om mange, der følger retningslinjerne i disse ydelser, har haft gode resultater, er der ingen garanti for resultaterne. 

8.12 Stensbæk Selvejende Institution kan ikke drages til ansvar for eventuelle uønskede reaktioner eller udeblevende resultater, og kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som gives via ydelserne. 

9. REKLAMATIONSRET
9.1 Der gives 3 års reklamationsret på tjenesteydelser, i henhold til forældelsesloven. Det betyder, at kunden kan komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til tre år, efter den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen har været mangelfuld. 

9.2 I tilfælde af at ydelsen har været mangelfuld, vil kunden kunne få pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Stensbæk Selvejende Institution vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang. Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Ved reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal rettes henvendelse til: 

Stensbæk Selvejende Institution
Stensbækvej 29
DK-6510 Gram
info@stensbaek.com
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

10. FORTRYDELSESRET
10.1 Der gives 14 dages fuld returret på tjenesteydelser købt hos Stensbæk Selvejende Institution samt stensbaek.com. Perioden regnes fra den dag kunden modtager ordrebekræftelsen.   

10.2 Fortrydelse skal anmeldes til Stensbæk Selvejende Institution senest 14 dage efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@stensbaek.com.
I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Du kan finde formularen ‘Standardfortrydelsesformular’ her. 

10.3 Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

10.4 Fortrydelsesretten bortfalder 14 dage inden opstart af forløbet, konsultationer, kurser, og lignende tjenesteydelser.

11. TILBAGEBETALING
11.1 Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

12. AFMELDING OG FLYTNING AF KURSER
12.1 Afmelding af kurser eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (brev eller e-mail) i henhold til nedenstående retningslinjer: 
  • Indtil fire uger inden kursusstart: uden omkostninger 
  • Mellem fire og to uger uger inden kursusstart: 50 pct. af kursusprisen opkræves 
  • Fra to uger og indtil kursusstart: 100 pct. af kursusprisen opkræves

12.2 Det er ikke muligt at få refusion for betaling af påbegyndte kurser, som aflyses fra kundens side, uanset grund, eller for resterende dage i et igangværende kursus, som er aflyst fra kundes side, uanset grund.

12.3 Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en anden. Dette kan gøres gebyrfrit. Overgives kursuspladsen til en anden, skal der sendes en e-mail til info@stensbaek.com inden kursusstart. 

13. AFLYSNING OG ÆNDRING AF KURSER
13.1 Stensbæk Selvejende Institution forbeholder sig ret til at aflyse kurser med mindre end 8 tilmeldte, 14 dage inden kursusstart. Kursister vil få besked herom telefonisk og skriftligt via e-mail. 

13.2 I tilfælde af at underviseren sygemeldes, vil Stensbæk Selvejende Institution forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Hvis det ikke er muligt, vil kurset blive flyttet til en ny dato. I dette tilfælde vil kursusdeltageren vil blive tilbudt at blive flyttet til en ny kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye tilbudte dato, kan kursusdeltageren få refunderet det indbetalte kursusbeløb.

13.3 Stensbæk Selvejende Institution kan i tilfælde af force majeure (herunder epidemier, karantæner/isolationer eller naturkatastrofer) flytte datoen for et kursus eller aflyse kurset. I dette tilfælde vil kursusdeltageren vil blive tilbudt at blive flyttet til en ny kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye tilbudte dato, kan kursusdeltageren få refunderet det indbetalte kursusbeløb.  

13.4 I tilfælde af aflysning vil Stensbæk Selvejende Institution refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 14 hverdage. Stensbæk Selvejende Institution er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

14. AFLYSNING OG ÆNDRING AF BEHANDLINGER
14.1 Ved sygdom hos behandleren forsøges at finde en erstatningsgang f.eks. gennem nye afholdelsesdatoer eller anden behandler. Hvis deltageren er forhindret i at deltage i den tilbudte erstatningsgang, er det ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb.

14.2 Stensbæk Selvejende Institution har ret til at aflyse købte ydelser mod tilbagebetaling af det betalte beløb, som dækker de aflyste ydelser. Ved aflysning fra vores side vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.

14.3 Kunden har mulighed for at ændre sin tidsbestilling til en behandling, senest 24 timer inden behandlingens påbegyndelse. Dette skal ske ved at kontakte behandleren direkte, se behandlernes kontaktoplysninger her

15. REFUSION OG AFLYSNING VED BEHANDLINGER OG FORLØB
15.1 Det er ikke muligt at få refusion for betaling af aflyste aftaler, herunder resterende konsultationer, seminarer, foredrag eller forløb, i et forudbetalt forløb, som er aflyst fra kundens side, uanset grund, eller for resterende dage i et igangværende forløb, som er aflyst fra kundes side, uanset grund.

15.2 Det betyder, at tilmelding og køb af forløb, behandlinger og tjenesteydelser er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding eller køb kan refunderes, hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage. Du kan dog overdrage din plads til en anden person ved at give os besked. 

15.3 Stensbæk Selvejende Institution har ret til at ændre tidspunktet for 1:1 sessioner, købte ydelser, sessioner og behandlinger. Er der tale om 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt, dog efter aftale. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb. Indbetalte beløb refunderes som udgangspunkt ikke. 

15.4 Vi har ret til at aflyse eller ændre startsdatoen for købte tjenesteydelser, behandlinger samt forløb, mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker aflyste ydelser, sessioner, konsultationer.

15.5 Hvis startdatoen ændres, vil du få besked via mail, og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling.

15.6 Ved aflysning fra Stensbæk Selvejende Institution side vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret.

15.7 Stensbæk Selvejende Institution kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte aflyste ydelser med nye datoer, siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

15.8 Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op til de aftalte/meddelte tider. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mailadresser. Oplysningerne skal gives skriftligt via e-mail til info@stensbaek.com

16. GAVEKORT 
16.1 Ved køb af gavekort, hvad enten der er tale om gavekort til forløb eller behandlinger og andre tjenesteydelser solgt via stensbaek.com, er gavekortet kun gyldigt i ét år (1 år) fra gavekortets købsdato.

16.2 Gavekortet kan anvendes til den specifikke funktion/ydelse det er udstedet til.

16.3 Hvis en behandler vurderer at det ikke er den rette behandling for kunden, refunderes beløbet. 

16.4 Gavekortene kan alle konverteres om til andre behandlinger der udbydes af Stensbæk Selvejende Institution . 

16.3 Ved gavekortets udløb kan kunden få udbetalt det resterende beløb der måtte være på gavekortet, kontant, som overføres til kundes oplyste konto.

16.4 Kunden har ét år (1 år), fra gavekortets udløb, til at kontakte Stensbæk Selvejende Institution på info@stensbaek.com, identificere sig som gavekortets indehaver, oplyse nummer på gavekortet, samt kontooplysninger hvortil det restende beløb skal overføres til. 

17. ANSVARSBEGRÆNSNINGER
17.1 Ethvert erstatningsansvar, som Stensbæk Selvejende Institution måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser, er begrænset til direkte skade og tab, og vi kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

17.2 Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvaret, og uanset om Stensbæk Selvejende Institution har handlet simpelt uagtsomt. Stensbæk Selvejende Institution’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

18. KLAGEMULIGHEDER
18.1 En klage over en tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportal for Nævnenes Hus.

18.2 Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her.

18.3 Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: info@stensbaek.com

Januar 2024
Stensbæk Selvejende Institution