HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER HOS STENSBÆK

Disse forretningsbetingelser er gældende mellem parterne ved køb af tjenesteydelser (herunder kurser, foredrag, behandlinger, og lignende) samt øvrige produkter hos stensbaek.com 

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Stensbæk Selvejende Institution
Stensbækvej 29
DK-6510 Gram
CVR nr.: 31977363
Telefon: 51361809
E-mail: info@stensbaek.com

2. BETALING
2.1 Når kunden handler på stensbaek.com behandles kortoplysningerne af Nets Danmark A/S, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort, VISA-Dankort, VISA og MasterCard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler. Det kort, som blev anvendt ved købet, debiteres, når tilmeldingen afsendes via e-mail.

3. BESTILLING
3.1 Tilmelding til kurser, foredrag, behandlinger og/eller andre tjenesteydelser samt øvrige onlineprodukter foregår på www.stensbaek.com 

4. PRISER 
4.1 Alle oplyste priser er inklusiv moms, gebyr og leveringsafgifter.

5. LEVERING AF ONLINE TILMELDINGER
5.1 Efter korrekt tilmelding, modtager kunden en e-mail som bekræftelse på den endelige aftale (ordrebekræftelse). 

6. PERSONOPLYSNINGER
6.1 Stensbæk behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre. Læs mere om vores Privatlivs- & Databeskyttelsespolitik her.

7. REKLAMATIONSRET
7.1 Der gives 3 års reklamationsret på tjenesteydelser, i henhold til forældelsesloven. Det betyder, at kunden kan komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til tre år, efter den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen har været mangelfuld. 

7.2 I tilfælde af at ydelsen har været mangelfuld, vil kunden kunne få pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Stensbæk vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang. Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Ved reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal rettes henvendelse til: 

Stensbæk
Stensbækvej 29
DK-6510 Gram
info@stensbaek.com
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

8. FORTRYDELSESRET
8.1 Der gives 14 dages fuld returret på tjenesteydelser købt i vores webshop. Perioden regnes fra den dag kunden modtager ordrebekræftelsen.   

8.2 Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@stensbaek.com.
I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Du kan finde formularen ‘Standardfortrydelsesformular’ her. 

8.3 Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

8.4 Fortrydelsesretten frafalder hvis ydelsen er påbegyndt indenfor tidsrammen. 

9. TILBAGEBETALING
9.1 Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

10. AFMELDING OG FLYTNING AF KURSER
10.1 Afmelding af kurser eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (brev eller e-mail) i henhold til nedenstående retningslinjer: 
  • Indtil fire uger inden kursusstart: uden omkostninger 
  • Mellem fire og to uger uger inden kursusstart: 50 pct. af kursusprisen opkræves 
  • Fra to uger og indtil kursusstart: 100 pct. af kursusprisen opkræves

10.2 Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en anden. Dette kan gøres gebyrfrit. Overgives kursuspladsen til en anden, skal der sendes en e-mail til info@stensbaek.com inden kursusstart. 

11. AFLYSNING OG ÆNDRING AF KURSER
11.1 Stensbæk forbeholder sig ret til at aflyse kurser med mindre end 8 tilmeldte, 14 dage inden kursusstart. Kursister vil få besked herom telefonisk og skriftligt via e-mail. 

11.2 I tilfælde af at underviseren sygemeldes, vil Stensbæk Højskole forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Hvis det ikke er muligt, vil kurset blive flyttet til en ny dato. I dette tilfælde vil kursusdeltageren vil blive tilbudt at blive flyttet til en ny kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye tilbudte dato, kan kursusdeltageren få refunderet det indbetalte kursusbeløb.

11.3 Stensbæk kan i tilfælde af force majeure (herunder epidemier, karantæner/isolationer eller naturkatastrofer) flytte datoen for et kursus eller aflyse kurset. I dette tilfælde vil kursusdeltageren vil blive tilbudt at blive flyttet til en ny kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye tilbudte dato, kan kursusdeltageren få refunderet det indbetalte kursusbeløb.  

11.4 I tilfælde af aflysning vil Stensbæk Højskole refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 14 hverdage. Stensbæk Højskole er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

12. KLAGEMULIGHEDER
12.1 En klage over en tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportal for Nævnenes Hus.

12.2 Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her.

12.3 Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: info@stensbaek.com

April 2023
Stensbæk