TERAPIHAVEN

NATUR BASERET TERAPI

Blot det at opholde sig i naturen har en helende effekt. Naturen stiller ikke krav til os på samme måde som bymiljøet, og hverdagen. Vi ønsker at være med til at fremme mental sundhed i Danmark, og til det vil vi som udgangspunkt bruge naturen som terapeuten.

HVAD ER NATURTERAPI?

Naturen kan være med til at man bliver mere bevidst om sin indre og ydre natur. Det kan for mange opleves som en umiddelbar lettere måde at arbejde med sig selv på, da naturen vækker ens forbundethed og noget oprindeligt.

Naturterapi har flere gavnlige indvirkninger på os, og kan være medvirkende til at:

STENSBÆK TERAPIHAVE

Forskningen i terapihaver har udmøntet sig i otte arketypiske rum, hvoraf tre er særligt søgte af mennesker der lider af stress eller udbrændthed: Vildt, artsrigt og fredfyldt. Alle otte arketyper skal dog være tilstede i terapihaven, da de understøtter klientens udviklingsproces. Det eller de haverum klienten opsøger, fortæller om, hvor klienten er henne i helingsprocessen. 

DE OTTE ARKETYPISKE RUM

1. Fredfyldt. Naturlyde af vind, vand, fugle, insekter. Ingen larm eller forstyrrelser af andre mennesker. 

2. Vildt. Det vildtvoksende, selvsåede, selvgroede. Det uberørte og mystiske.

3. Artsrigt. Artsrigdom af både dyr og planter. Det at se liv i forskellige former. 

4. Plads i tid og rum. Et rum for tanke og fordybelse. En verden uden støj og krav. Som at være i en anden verden. 

5. Fælleden. Engen. Den åbne grønne samlingsplads.

6. Lysthaven. Et trygt indhegnet rum til leg og andre aktiviteter, som at plante og bygge. 

7. Festen. Centrum. Mange mennesker mødes. Rum for leg og bevægelse. Knald på farverne. 

8. Kulturen. Den historiske plads. Historiske bygninger. Monument.