INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2024

17. April 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Til støttemedlemmerne af Stensbæk,

Som Støttemedlem, inviteres du i henhold til vedtægterne, til ordinær generalforsamling mandag d. 27 Maj 2024, kl. 19:00, i Skovcaféen, Stensbækvej 29, 6510 Gram. 

Dagsorden:

1. Valg af en ordstyrer og en referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget

5. Vedtægtsændringer

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

9. Valg af revisor

10. Eventuelt


På vegne af bestyrelsen,

Jack Haahr Andersen
Formand
Stensbæk

Støtteforening